Φοιτητική υγειονομική περίθαλψη


Αφού πέρασα πόσες μέρες από υπηρεσία σε υπηρεσία να προσπαθώ να βγάλω άκρη με τους δημόσιους υπαλλήλους και την γραφειοκρατεία για να βγάλω δικό μου βιβλιάριο υγείας, καθώς μέχρι τώρα άνηκα στου πατέρα μου, όπως και οι περισσότεροι μάλλον μέχρι κάποια ηλικία, έμαθα για την σχετική πανεπιστημιακή παροχή. Μια φωτογραφία στην Γραμματεία, υπομονή τρεις μερούλες και... είσαι ασφαλισμένος/η. Και αφού οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων δεν ενδιαφέρονται να γνωστοποιήσουν αυτές τις παροχές διευκολύνοντας μεγάλο αριθμό φοιτητών, τα "Φοιτητικά Νέα Ντεμέκ" αναλαμβάνουν να σας ενημερώσουν.

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των A.E.I., προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 327/83 (Φ.E.K. 117/7-9-83 τεύχ. A΄). Οι φοιτητές δικαιούνται Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στο φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης  κατά την εγγραφή του στο Τμήμα το οποίο ανανεώνεται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: Ιατρική εξέταση, Νοσοκομειακή εξέταση, Φαρμακευτική περίθαλψη, Παρακλινικές εξετάσεις, Εξέταση στο σπίτι, Τοκετούς, Φυσιοθεραπεία, Οδοντριατρική περίθαλψη, Ορθοπεδικά είδη. Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές όλων των κατηγοριών υποχρεώνονται σε ακτινολογικές εξετάσεις που γίνονται δωρεάν από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης. Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα αυτά αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Πηγή: bestrong.org.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
back to top

back to top