Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ γιορτάζει τα 22 χρόνια ζωής του

Picture


Εκδήλωση για τα 22 χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου  Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ με θέμα "Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN το 2020!" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 10:00 στο Κέντρο Διάδοσης...

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN (www.ltfn.gr) καθοδηγεί την έρευνα στα επιστημονικά και τεχνολογικά  πεδία που σχετίζονται με τις  Νανοτεχνολογίες (Λειτουργικά Λεπτά  Υμένια και Νανοσυστημάτα, Οργανικά Ηλεκτρονικά, Νανοβιοτεχνολογία, Νανοϊατρική, κλπ). Aπό το 1991 που δημιουργήθηκε το Εργαστήριο μέχρι και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί εθνικά (STRIDE ΕΛΛΑΣ, ΕΠΕΤ II, ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκά (ISOTECH FP4, TransMach FP5, FLEXONICS FP6, OLAtronics, RΟleMak, Smartonics FP7) ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με μεγάλο αριθμό ερευνητικών και παραγωγικών φορέων. Τρία από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που συντόνισε το LTFN διακρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως Outstanding, για τα εξαιρετικά αποτελέσματα και απόδοσή τους (ISOTECH, TransMach, FLEXONICS). Η συνεργασία του Εργαστηρίου LTFN με αυτούς τους φορείς, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων αποτελεσμάτων τα οποία προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας του Technology Marketplace.

Το Εργαστήριο LTFN συντονίζει το Θεματικό Δίκτυο NanoNet (www.nano-net.gr) στις Νανοτεχνολογίες & Νανοβιοτεχνολογίες από το 2003, με περισσότερα από 331 μέλη από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, και εταιρείες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές έρευνας, και συνεργασίας. Επιπλέον, το Εργαστήριο LTFN σε συνεργασία με άλλους 15 παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού δημιούργησε την καινοτομική συστάδα HOPE-I, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, με εφαρμογές στην Ενέργεια, το Φωτισμό, τη Βιοηλεκτρονική, και τελικά προϊόντα, όπως εύκαμπτα Φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς και οθόνες Φωτισμού, εύκαμπτες Μπαταρίες, και ολοκληρωμένα προϊόντα όπως «Έξυπνα Υφάσματα» και «Έξυπνη Συσκευασία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο χρήσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών που αυτό δημιούργησε.

Οι εκπαιδευτικές  δραστηριότητες του Εργαστηρίου LTFN σχετίζονται με την εκπαίδευση σε προπτυχιακό, αλλά κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στο ΔΠΜΣ στις «Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες» του ΑΠΘ και στο ΠΜΣ στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών». Το Εργαστήριο LTFN οργανώνει την τελευταία δεκαετία την NANOTEXNOLOGY (www.nanotexnology.com), ένα πολυγεγονός (Διεθνή Συνέδρια, Θερινά Σχολεία, Διεθνή Έκθεση) στη Νανοτεχνολογία & τα Οργανικά Ηλεκτρονικά, που έχει  καθιερωθεί ως το σημαντικότερο γεγονός σε αυτά τα πεδία στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την αριστεία της Ελλάδας και ενδυναμώνοντας, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σε αυτά.

Το Εργαστήριο LTFN διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει νέες μεθόδους και συστήματα, για την ανάπτυξη & σύνθεση και τον χαρακτηρισμό και έλεγχο υλικών και διατάξεων. Οι υποδομές και η τεχνογνωσία του αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων και ενισχύονται διαρκώς με νέο εξοπλισμό που αποκτήθηκε πρόσφατα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα RΟleMak, OLAtronics, Smartonics, και έργα του ΕΣΠΑ. Οι νέες προοπτικές που εμφανίζονται και οι υψηλές απαιτήσεις για νέες ερευνητικές υποδομές οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός πρότυπου εργαστηρίου στο ΑΠΘ, αλλά και σε νέες πρωτοβουλίες του LTFN για τη δημιουργία εργαστηριακών χώρων κατάλληλων να υποστηρίξουν την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής την επόμενη δεκαετία.

Πηγή : foititikizoi.gr

Επιμέλεια : Κωνσταντινος Μιχαλουδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
back to top

back to top